TYDZIEŃ 3

Trzeci tydzień DO Festival 2022: 50% Warsztatów i 50% Kreacji!
2 zespoły nauczycieli i 2 zespoły twórcze: dwa różne zajęcia PLUS jeden z dwóch projektów twórczych do wyboru, 6 godzin dziennie: połączenie warsztatu i procesu twórczego.
Od 22 do 26 sierpnia 2022 r.

Creation-Icon-1

NAUCZYCIELE

Chloe-Website

Chloé Beillevaire

In Depths

Na swoich zajęciach Chloé proponuje trzy fazy: improwizację, asymilację i interpretację. Eksploracja fizycznych jakości i stanów ciała zostanie poszerzona o kolejne warstwy rytmu i melodii, które zostaną dodane do badań fizycznych: obserwacja momentów ciszy, zawieszenia i naszej fizycznej intonacji. Wykorzystanie oddechu do wzmacniania, intensyfikacji i rodzenia emocji, nadawania głębi i znaczenia naszemu tańcowi. Doprowadzi to do powstania choreograficznej frazy, która następnie zostanie rozerwana na części, przekształcona i ponownie zinterpretowana indywidualnie. Ostateczna gra to natychmiastowa kompozycja grupowa, w której nacisk kładziony jest na dzielenie się, wymianę, reagowanie i proponowanie. Każdego dnia nowa fizyczna rozmowa, rozwijająca kreatywność i umiejętność słuchania.

Chloe-Website

Chloé Beillevaire

In Depths

Na swoich zajęciach Chloé proponuje trzy fazy: improwizację, asymilację i interpretację. Eksploracja fizycznych jakości i stanów ciała zostanie poszerzona o kolejne warstwy rytmu i melodii, które zostaną dodane do badań fizycznych: obserwacja momentów ciszy, zawieszenia i naszej fizycznej intonacji. Wykorzystanie oddechu do wzmacniania, intensyfikacji i rodzenia emocji, nadawania głębi i znaczenia naszemu tańcowi. Doprowadzi to do powstania choreograficznej frazy, która następnie zostanie rozerwana na części, przekształcona i ponownie zinterpretowana indywidualnie. Ostateczna gra to natychmiastowa kompozycja grupowa, w której nacisk kładziony jest na dzielenie się, wymianę, reagowanie i proponowanie. Każdego dnia nowa fizyczna rozmowa, rozwijająca kreatywność i umiejętność słuchania.

Chloe-Website

Chloé Beillevaire

In Depths

Na swoich zajęciach Chloé proponuje trzy fazy: improwizację, asymilację i interpretację. Eksploracja fizycznych jakości i stanów ciała zostanie poszerzona o kolejne warstwy rytmu i melodii, które zostaną dodane do badań fizycznych: obserwacja momentów ciszy, zawieszenia i naszej fizycznej intonacji. Wykorzystanie oddechu do wzmacniania, intensyfikacji i rodzenia emocji, nadawania głębi i znaczenia naszemu tańcowi. Doprowadzi to do powstania choreograficznej frazy, która następnie zostanie rozerwana na części, przekształcona i ponownie zinterpretowana indywidualnie. Ostateczna gra to natychmiastowa kompozycja grupowa, w której nacisk kładziony jest na dzielenie się, wymianę, reagowanie i proponowanie. Każdego dnia nowa fizyczna rozmowa, rozwijająca kreatywność i umiejętność słuchania.

Chloe-Website

Chloé Beillevaire

In Depths

Na swoich zajęciach Chloé proponuje trzy fazy: improwizację, asymilację i interpretację. Eksploracja fizycznych jakości i stanów ciała zostanie poszerzona o kolejne warstwy rytmu i melodii, które zostaną dodane do badań fizycznych: obserwacja momentów ciszy, zawieszenia i naszej fizycznej intonacji. Wykorzystanie oddechu do wzmacniania, intensyfikacji i rodzenia emocji, nadawania głębi i znaczenia naszemu tańcowi. Doprowadzi to do powstania choreograficznej frazy, która następnie zostanie rozerwana na części, przekształcona i ponownie zinterpretowana indywidualnie. Ostateczna gra to natychmiastowa kompozycja grupowa, w której nacisk kładziony jest na dzielenie się, wymianę, reagowanie i proponowanie. Każdego dnia nowa fizyczna rozmowa, rozwijająca kreatywność i umiejętność słuchania.

Chloé Beillevaire

In Depths

Chloé Beillevaire otrzymała edukację taneczną w Lille i Lyon, a następnie występowała na europejskich scenach w kilku zespołach tanecznych, m.in. Ando, Artopie, Diem, Poetic Punkers, Olivier Dubois, Ultima Vez i Backsteinhaus Produktion. W 2018 roku stworzyła Company La Teneur, dołączyła do inkubatora artystów w Garage29 i została zaproszona do tworzenia dla formacji tańca współczesnego Performact w Portugalii (to samo w 2020 roku). Obecnie Chloé jest choreografką The Underground Files (reż. Carlos Rodero), jest w trakcie tworzenia ze Stevenem Chotard pracującym nad duetem Schlass, z Megane Ferrat i Florence Carron pracuje nad żywym gabinetem osobliwości Les Vitrines i jest zajęta pracą nad swoim solo Le miroir aux Alouettes.

Chloe

Chloé Beillevaire

In Depths

Chloé Beillevaire otrzymała edukację taneczną w Lille i Lyon, a następnie występowała na europejskich scenach w kilku zespołach tanecznych, m.in. Ando, Artopie, Diem, Poetic Punkers, Olivier Dubois, Ultima Vez i Backsteinhaus Produktion. W 2018 roku stworzyła Company La Teneur, dołączyła do inkubatora artystów w Garage29 i została zaproszona do tworzenia dla formacji tańca współczesnego Performact w Portugalii (to samo w 2020 roku). Obecnie Chloé jest choreografką The Underground Files (reż. Carlos Rodero), jest w trakcie tworzenia ze Stevenem Chotard pracującym nad duetem Schlass, z Megane Ferrat i Florence Carron pracuje nad żywym gabinetem osobliwości Les Vitrines i jest zajęta pracą nad swoim solo Le miroir aux Alouettes.

Chloe

Chloé Beillevaire

In Depths

Chloé Beillevaire otrzymała edukację taneczną w Lille i Lyon, a następnie występowała na europejskich scenach w kilku zespołach tanecznych, m.in. Ando, Artopie, Diem, Poetic Punkers, Olivier Dubois, Ultima Vez i Backsteinhaus Produktion. W 2018 roku stworzyła Company La Teneur, dołączyła do inkubatora artystów w Garage29 i została zaproszona do tworzenia dla formacji tańca współczesnego Performact w Portugalii (to samo w 2020 roku). Obecnie Chloé jest choreografką The Underground Files (reż. Carlos Rodero), jest w trakcie tworzenia ze Stevenem Chotard pracującym nad duetem Schlass, z Megane Ferrat i Florence Carron pracuje nad żywym gabinetem osobliwości Les Vitrines i jest zajęta pracą nad swoim solo Le miroir aux Alouettes.

Chloe
Chloe

Chloé Beillevaire otrzymała edukację taneczną w Lille i Lyon, a następnie występowała na europejskich scenach w kilku zespołach tanecznych, m.in. Ando, Artopie, Diem, Poetic Punkers, Olivier Dubois, Ultima Vez i Backsteinhaus Produktion. W 2018 roku stworzyła Company La Teneur, dołączyła do inkubatora artystów w Garage29 i została zaproszona do tworzenia dla formacji tańca współczesnego Performact w Portugalii (to samo w 2020 roku). Obecnie Chloé jest choreografką The Underground Files (reż. Carlos Rodero), jest w trakcie tworzenia ze Stevenem Chotard pracującym nad duetem Schlass, z Megane Ferrat i Florence Carron pracuje nad żywym gabinetem osobliwości Les Vitrines i jest zajęta pracą nad swoim solo Le miroir aux Alouettes.

PaulinaKasia-Website

Paulina & Katarzyna

Partnering

Warsztat Partnering zaprasza do ćwiczenia podstaw ruchu z partnerem: dawania i brania ciężaru, podnoszenia i dźwigni, prowadzenia i podążania, bezpieczeństwa i zaufania, ale przede wszystkim: zabawy! Na swoich zajęciach Kasia i Paulina tworzą przestrzeń do wspólnej radości, szczerej praktyki i intensywnej pracy. Obok wymagających technicznie zadań ruchowych i materiałów stawiają wyzwania dotyczące bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego podczas partnerowania: jak się złapać, jak nie zrobić krzywdy partnerowi i jak precyzyjnie słuchać. Wieloaspektowe, fizyczne, radosne.

PaulinaKasia-Website

Paulina & Katarzyna

Partnering

Warsztat Partnering zaprasza do ćwiczenia podstaw ruchu z partnerem: dawania i brania ciężaru, podnoszenia i dźwigni, prowadzenia i podążania, bezpieczeństwa i zaufania, ale przede wszystkim: zabawy! Na swoich zajęciach Kasia i Paulina tworzą przestrzeń do wspólnej radości, szczerej praktyki i intensywnej pracy. Obok wymagających technicznie zadań ruchowych i materiałów stawiają wyzwania dotyczące bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego podczas partnerowania: jak się złapać, jak nie zrobić krzywdy partnerowi i jak precyzyjnie słuchać. Wieloaspektowe, fizyczne, radosne.

PaulinaKasia-Website

Paulina & Katarzyna

Partnering

Warsztat Partnering zaprasza do ćwiczenia podstaw ruchu z partnerem: dawania i brania ciężaru, podnoszenia i dźwigni, prowadzenia i podążania, bezpieczeństwa i zaufania, ale przede wszystkim: zabawy! Na swoich zajęciach Kasia i Paulina tworzą przestrzeń do wspólnej radości, szczerej praktyki i intensywnej pracy. Obok wymagających technicznie zadań ruchowych i materiałów stawiają wyzwania dotyczące bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego podczas partnerowania: jak się złapać, jak nie zrobić krzywdy partnerowi i jak precyzyjnie słuchać. Wieloaspektowe, fizyczne, radosne.

ZigZag-black-3
PaulinaKasia-Website

Paulina & Katarzyna

Partnering

Warsztat Partnering zaprasza do ćwiczenia podstaw ruchu z partnerem: dawania i brania ciężaru, podnoszenia i dźwigni, prowadzenia i podążania, bezpieczeństwa i zaufania, ale przede wszystkim: zabawy! Na swoich zajęciach Kasia i Paulina tworzą przestrzeń do wspólnej radości, szczerej praktyki i intensywnej pracy. Obok wymagających technicznie zadań ruchowych i materiałów stawiają wyzwania dotyczące bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego podczas partnerowania: jak się złapać, jak nie zrobić krzywdy partnerowi i jak precyzyjnie słuchać. Wieloaspektowe, fizyczne, radosne.

Paulina & Katarzyna

Partnering

Kasia i Paulina praktykują i uczą partnerowania razem od 2019 roku. Nieustannie poszukując ścieżek poza utartymi szlakami, eksplorują nowe podejście do funkcjonalności, estetyki i dialogu w ramach ich wspólnej praktyki taneczno-ruchowej. Badania nad spontanicznością, dostępnością, elastycznością, ekspresyjnością i komunikacją. Oprócz tej wspólnej pracy zajmują się również nauczaniem. Podczas gdy Kasia zajmuje się pilatesem i improwizacją (sprawdź jej zajęcia w pierwszym tygodniu DO Festival), Paulina proponuje wysoce fizyczną praktykę tańca współczesnego. Oprócz wspólnego i indywidualnego nauczania, obie są również zajęte jako performerki i twórczynie.

KasiaPau

Paulina & Katarzyna

Partnering

Kasia i Paulina praktykują i uczą partnerowania razem od 2019 roku. Nieustannie poszukując ścieżek poza utartymi szlakami, eksplorują nowe podejście do funkcjonalności, estetyki i dialogu w ramach ich wspólnej praktyki taneczno-ruchowej. Badania nad spontanicznością, dostępnością, elastycznością, ekspresyjnością i komunikacją. Oprócz tej wspólnej pracy zajmują się również nauczaniem. Podczas gdy Kasia zajmuje się pilatesem i improwizacją (sprawdź jej zajęcia w pierwszym tygodniu DO Festival), Paulina proponuje wysoce fizyczną praktykę tańca współczesnego. Oprócz wspólnego i indywidualnego nauczania, obie są również zajęte jako performerki i twórczynie.

KasiaPau

Paulina & Katarzyna

Partnering

Kasia i Paulina praktykują i uczą partnerowania razem od 2019 roku. Nieustannie poszukując ścieżek poza utartymi szlakami, eksplorują nowe podejście do funkcjonalności, estetyki i dialogu w ramach ich wspólnej praktyki taneczno-ruchowej. Badania nad spontanicznością, dostępnością, elastycznością, ekspresyjnością i komunikacją. Oprócz tej wspólnej pracy zajmują się również nauczaniem. Podczas gdy Kasia zajmuje się pilatesem i improwizacją (sprawdź jej zajęcia w pierwszym tygodniu DO Festival), Paulina proponuje wysoce fizyczną praktykę tańca współczesnego. Oprócz wspólnego i indywidualnego nauczania, obie są również zajęte jako performerki i twórczynie.

KasiaPau
KasiaPau

Kasia i Paulina praktykują i uczą partnerowania razem od 2019 roku. Nieustannie poszukując ścieżek poza utartymi szlakami, eksplorują nowe podejście do funkcjonalności, estetyki i dialogu w ramach ich wspólnej praktyki taneczno-ruchowej. Badania nad spontanicznością, dostępnością, elastycznością, ekspresyjnością i komunikacją. Oprócz tej wspólnej pracy zajmują się również nauczaniem. Podczas gdy Kasia zajmuje się pilatesem i improwizacją (sprawdź jej zajęcia w pierwszym tygodniu DO Festival), Paulina proponuje wysoce fizyczną praktykę tańca współczesnego. Oprócz wspólnego i indywidualnego nauczania, obie są również zajęte jako performerki i twórczynie.

Creation-Chloe-Website

Ad vitam æternam

Chloé Beillevaire

Ad vitam æternam to spotkanie grupy indywidualistów, rzuconych w szaleńczy wyścig ku nieprzewidywalnej przyszłości. Pozbawieni tchu i przytłoczeni próbują zrobić sobie przerwę i cieszyć się chwilą obecną, ale skażeni wzajemnymi rytmami, ciągle zawodzą i nieuchronnie powracają do hiperaktywności.
Ad vitam æternam zastanawia się nad czasem i właściwym użyciem pomiędzy prędkością i powolnością jako alternatywą dla naszej ery hiperaktywności. W świecie, w którym kluczowymi słowami są wydajność, zyskowność, globalizacja, nadmierna konsumpcja i informacja, Ad vitam æternam zaprasza nas do zmęczenia się przyspieszeniem, aby cieszyć się czasem rêverie i stracić poczucie czasu, pozwalając wyobraźni na szaleństwo.
Ad vitam æternam to skrzyżowanie, gdzie z humorem i czułością, rytmy i ludzie wpadają na siebie, aby zrozumieć, jak iść naprzód.

Creation-Chloe-Website

Ad vitam æternam

Chloé Beillevaire

Ad vitam æternam to spotkanie grupy indywidualistów, rzuconych w szaleńczy wyścig ku nieprzewidywalnej przyszłości. Pozbawieni tchu i przytłoczeni próbują zrobić sobie przerwę i cieszyć się chwilą obecną, ale skażeni wzajemnymi rytmami, ciągle zawodzą i nieuchronnie powracają do hiperaktywności.
Ad vitam æternam zastanawia się nad czasem i właściwym użyciem pomiędzy prędkością i powolnością jako alternatywą dla naszej ery hiperaktywności. W świecie, w którym kluczowymi słowami są wydajność, zyskowność, globalizacja, nadmierna konsumpcja i informacja, Ad vitam æternam zaprasza nas do zmęczenia się przyspieszeniem, aby cieszyć się czasem rêverie i stracić poczucie czasu, pozwalając wyobraźni na szaleństwo.
Ad vitam æternam to skrzyżowanie, gdzie z humorem i czułością, rytmy i ludzie wpadają na siebie, aby zrozumieć, jak iść naprzód.

Creation-Chloe-Website

Ad vitam æternam

Chloé Beillevaire

Ad vitam æternam to spotkanie grupy indywidualistów, rzuconych w szaleńczy wyścig ku nieprzewidywalnej przyszłości. Pozbawieni tchu i przytłoczeni próbują zrobić sobie przerwę i cieszyć się chwilą obecną, ale skażeni wzajemnymi rytmami, ciągle zawodzą i nieuchronnie powracają do hiperaktywności.
Ad vitam æternam zastanawia się nad czasem i właściwym użyciem pomiędzy prędkością i powolnością jako alternatywą dla naszej ery hiperaktywności. W świecie, w którym kluczowymi słowami są wydajność, zyskowność, globalizacja, nadmierna konsumpcja i informacja, Ad vitam æternam zaprasza nas do zmęczenia się przyspieszeniem, aby cieszyć się czasem rêverie i stracić poczucie czasu, pozwalając wyobraźni na szaleństwo.
Ad vitam æternam to skrzyżowanie, gdzie z humorem i czułością, rytmy i ludzie wpadają na siebie, aby zrozumieć, jak iść naprzód.

ZigZag-black-3
Creation-Chloe-Website

Ad vitam æternam

Chloé Beillevaire

Ad vitam æternam to spotkanie grupy indywidualistów, rzuconych w szaleńczy wyścig ku nieprzewidywalnej przyszłości. Pozbawieni tchu i przytłoczeni próbują zrobić sobie przerwę i cieszyć się chwilą obecną, ale skażeni wzajemnymi rytmami, ciągle zawodzą i nieuchronnie powracają do hiperaktywności.
Ad vitam æternam zastanawia się nad czasem i właściwym użyciem pomiędzy prędkością i powolnością jako alternatywą dla naszej ery hiperaktywności. W świecie, w którym kluczowymi słowami są wydajność, zyskowność, globalizacja, nadmierna konsumpcja i informacja, Ad vitam æternam zaprasza nas do zmęczenia się przyspieszeniem, aby cieszyć się czasem rêverie i stracić poczucie czasu, pozwalając wyobraźni na szaleństwo.
Ad vitam æternam to skrzyżowanie, gdzie z humorem i czułością, rytmy i ludzie wpadają na siebie, aby zrozumieć, jak iść naprzód.

Paulina-Creation-Website

Why do we shake in the cold

Paulina Będkowska & Paul Simon

Gdzie zaczyna się performance, a gdzie kończy bezpieczna strefa komfortu człowieka na scenie? Dlaczego publiczność ogląda spektakl, a nie performer publiczność? Od kiedy spektakl o tańcu jest w modzie? Skąd wzięły się krzesła na widowni? Ile wysiłku należy włożyć w bycie na scenie, żeby można to było nazwać performancem? Kto lepiej udaje, performer czy publiczność? Dlaczego stresuje nas obecność grupy ludzi siedzących na krzesłach w zaaranżowanej konfiguracji?
Dlaczego trzęsiemy się ze strachu?
Dlaczego trzęsiemy się na zimnie?

Podczas procesu twórczego poruszymy te i inne pytania dotyczące perforowania, rzeczy oczywistych i tych z mniejszą zawartością sensu. Projekt zakłada zbadanie celu i parametrów perforowania oraz roli publiczności. Będzie opierał się na ruchu ‘Nonsense Body’, który Paul i Paulina mieli okazję rozwijać i wspólnie nad nim pracować już w poprzedniej produkcji.

Paulina-Creation-Website

Why do we shake in the cold

Paulina Będkowska & Paul Simon

Gdzie zaczyna się performance, a gdzie kończy bezpieczna strefa komfortu człowieka na scenie? Dlaczego publiczność ogląda spektakl, a nie performer publiczność? Od kiedy spektakl o tańcu jest w modzie? Skąd wzięły się krzesła na widowni? Ile wysiłku należy włożyć w bycie na scenie, żeby można to było nazwać performancem? Kto lepiej udaje, performer czy publiczność? Dlaczego stresuje nas obecność grupy ludzi siedzących na krzesłach w zaaranżowanej konfiguracji?
Dlaczego trzęsiemy się ze strachu?
Dlaczego trzęsiemy się na zimnie?

Podczas procesu twórczego poruszymy te i inne pytania dotyczące perforowania, rzeczy oczywistych i tych z mniejszą zawartością sensu. Projekt zakłada zbadanie celu i parametrów perforowania oraz roli publiczności. Będzie opierał się na ruchu ‘Nonsense Body’, który Paul i Paulina mieli okazję rozwijać i wspólnie nad nim pracować już w poprzedniej produkcji.

Paulina-Creation-Website

Why do we shake in the cold

Paulina Będkowska & Paul Simon

Gdzie zaczyna się performance, a gdzie kończy bezpieczna strefa komfortu człowieka na scenie? Dlaczego publiczność ogląda spektakl, a nie performer publiczność? Od kiedy spektakl o tańcu jest w modzie? Skąd wzięły się krzesła na widowni? Ile wysiłku należy włożyć w bycie na scenie, żeby można to było nazwać performancem? Kto lepiej udaje, performer czy publiczność? Dlaczego stresuje nas obecność grupy ludzi siedzących na krzesłach w zaaranżowanej konfiguracji?
Dlaczego trzęsiemy się ze strachu?
Dlaczego trzęsiemy się na zimnie?

Podczas procesu twórczego poruszymy te i inne pytania dotyczące perforowania, rzeczy oczywistych i tych z mniejszą zawartością sensu. Projekt zakłada zbadanie celu i parametrów perforowania oraz roli publiczności. Będzie opierał się na ruchu ‘Nonsense Body’, który Paul i Paulina mieli okazję rozwijać i wspólnie nad nim pracować już w poprzedniej produkcji.

ZigZag-black-3
Paulina-Creation-Website

Why do we shake in the cold

Paulina Będkowska & Paul Simon

Gdzie zaczyna się performance, a gdzie kończy bezpieczna strefa komfortu człowieka na scenie? Dlaczego publiczność ogląda spektakl, a nie performer publiczność? Od kiedy spektakl o tańcu jest w modzie? Skąd wzięły się krzesła na widowni? Ile wysiłku należy włożyć w bycie na scenie, żeby można to było nazwać performancem? Kto lepiej udaje, performer czy publiczność? Dlaczego stresuje nas obecność grupy ludzi siedzących na krzesłach w zaaranżowanej konfiguracji?
Dlaczego trzęsiemy się ze strachu?
Dlaczego trzęsiemy się na zimnie?

Podczas procesu twórczego poruszymy te i inne pytania dotyczące perforowania, rzeczy oczywistych i tych z mniejszą zawartością sensu. Projekt zakłada zbadanie celu i parametrów perforowania oraz roli publiczności. Będzie opierał się na ruchu ‘Nonsense Body’, który Paul i Paulina mieli okazję rozwijać i wspólnie nad nim pracować już w poprzedniej produkcji.

Why do we shake in the cold

Paulina Będkowska & Paul Simon

Ten duet rozpoczął swoją współpracę w 2021 roku przy pracy nad spektaklem “We Are The Revolution”, którego produkcja i premiera odbyły się w Torres Vedras, w Portugalii. Paulina i Paul, odpowiednio w roli choreografa i dramaturga, obecnie kontynuują współpracę na wielu różnych płaszczyznach. Ich debiutancki spektakl odniósł sukces i został zaprezentowany podczas pierwszej edycji DO Festival w Gdańsku, w Teatrze Szwalnia w Łodzi w ramach projektu Tkalnia Ruchu, w Mieście Ogrodów w Katowicach oraz w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

PaulinaPaul-Portrait

Why do we shake in the cold

Paulina Będkowska & Paul Simon

Ten duet rozpoczął swoją współpracę w 2021 roku przy pracy nad spektaklem “We Are The Revolution”, którego produkcja i premiera odbyły się w Torres Vedras, w Portugalii. Paulina i Paul, odpowiednio w roli choreografa i dramaturga, obecnie kontynuują współpracę na wielu różnych płaszczyznach. Ich debiutancki spektakl odniósł sukces i został zaprezentowany podczas pierwszej edycji DO Festival w Gdańsku, w Teatrze Szwalnia w Łodzi w ramach projektu Tkalnia Ruchu, w Mieście Ogrodów w Katowicach oraz w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

PaulinaPaul-Portrait

Why do we shake in the cold

Paulina Będkowska & Paul Simon

Ten duet rozpoczął swoją współpracę w 2021 roku przy pracy nad spektaklem “We Are The Revolution”, którego produkcja i premiera odbyły się w Torres Vedras, w Portugalii. Paulina i Paul, odpowiednio w roli choreografa i dramaturga, obecnie kontynuują współpracę na wielu różnych płaszczyznach. Ich debiutancki spektakl odniósł sukces i został zaprezentowany podczas pierwszej edycji DO Festival w Gdańsku, w Teatrze Szwalnia w Łodzi w ramach projektu Tkalnia Ruchu, w Mieście Ogrodów w Katowicach oraz w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

PaulinaPaul-Portrait
PaulinaPaul-Portrait

Ten duet rozpoczął swoją współpracę w 2021 roku przy pracy nad spektaklem “We Are The Revolution”, którego produkcja i premiera odbyły się w Torres Vedras, w Portugalii. Paulina i Paul, odpowiednio w roli choreografa i dramaturga, obecnie kontynuują współpracę na wielu różnych płaszczyznach. Ich debiutancki spektakl odniósł sukces i został zaprezentowany podczas pierwszej edycji DO Festival w Gdańsku, w Teatrze Szwalnia w Łodzi w ramach projektu Tkalnia Ruchu, w Mieście Ogrodów w Katowicach oraz w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

ZigZag-black-3

Sprawdź pozostałe tygodnie na DO Festival!

logo-01

DO Festival to nowy festiwal tańca współczesnego.
Edycja 2022: 8 - 26 sierpnia w Gdańsku.
DO Festival jest projektem Stowarzyszenia Collective Nest.

Kontakt
info@dothefestival.com
+48 889 089 705

DO Dance
DO Play
DO Festival

DO Festival to nowy festiwal tańca współczesnego.
Edycja 2022: 8 - 26 sierpnia w Gdańsku.
DO Festival jest projektem Stowarzyszenia Collective Nest.

logo-01

DO Dance
DO Play
DO Festival

DO Festival to nowy festiwal tańca współczesnego.
Edycja 2022: 8 - 26 sierpnia w Gdańsku.
DO Festival jest projektem Stowarzyszenia Collective Nest.